Impressum

UniverCity Bochum

Bochum Marketing GmbH

Projektbüro UniverCity

Huestraße 21-23,

44787 Bochum

V.i.S.d.P: Julian Schmitz, Bochum Marketing GmbH